mindfulkit

Een schat aan oefeningen

Mindfulkit voor jongeren en volwassenen

De Mindfulkit is een gereedschapskist met een schat aan diverse ontspanningsoefeningen, bewustwordingsoefeningen en meditaties.

Wat is Mindfulness?

Mindfulness, of aandachtstraining, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Je komt dichterbij je gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. Je aanvaart de situatie zoals die is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit te trainen, leef je intens

Het lijkt een hele opgave, toch is het oefenen in mindfulness best simpel, iedereen kan mindfulness toepassen. De audiofragmenten helpen je je bewust te zijn van de ademhaling, gevoelens en gedachten in het hier en nu. Hoe vaker je ‘de aandachtsspieren’ traint, hoe meer je kan genieten van het moment, zodat je kan berusten en genieten in ‘zijn’ oftewel het hier en nu.

We willen deze app onder de aandacht brengen. Een veelvoud aan audio oefeningen gemaakt door professionele mindfulness coaches.


Hoe werkt het?


Je denkt misschien dat mindfulness alleen maar betekent dat je, liefst met je ogen dicht, een tijd lang stil zit en je adem volgt. Maar er zijn meer manieren om je aandacht te trainen. We maken onderscheid tussen formele en niet-formele meditatie.

Bij formele beoefening neem je de tijd en de ruimte om specifieke oefeningen te doen. 
Bekend is zitmeditatie, waarbij je besluit om gedurende een vastgestelde tijd (bijvoorbeeld 20 minuten) op een vastgestelde plaats te gaan zitten. De bodyscan is een oefening om je lichaam steeds beter te leren kennen. Je doet dat door met open aandacht waar te nemen - alleen maar dat - wat je in je lichaam merkt. Nog een voorbeeld is loopmeditatie. Je loopt, zonder haast, zonder bestemming. Het lopen zélf is je doel. Ook als je doelgericht en planmatig de tijd neemt om stap voor stap gevoelens te onderzoeken 

Niet-formele beoefening is de toepassing van mindfulnesstechnieken in het dagelijkse leven.
Het is een leven waarin aandacht een centrale rol speelt. Je bent je bewust van je doen en je laten, bewust ook van wat er aan gedachten en gevoelens in je omgaat. Je hebt oog voor anderen. Belangrijke voorwaarden zijn het vermogen je aandacht te richten, en de tijd te nemen om je bewust te zijn van je waarnemingen. Hulpmiddelen zijn een zekere mate van ontspannen zijn, een bewuste ademhaling, handelen zonder haast, en een bewust gebruik van je zintuigen.

Mindfulness betekent: je bewust zijn van wat er gebeurt. En in contact zijn met wat je daarbij ervaart. Je drinkt bewust een kop thee, voelt de warmte van het theekopje en bent je bewust van de geur en de smaak van de thee. Dat is mindful theedrinken.


Mindfulness is van alle tijden. Laten we eens luisteren naar enkele pioniers die aan de basis staan van de hedendaagse belangstelling voor mindfulness in de westerse wereld. Eerst Jon Kabat-Zinn die mindfulness een plaats gaf binnen de gezondheidszorg. Dan Segal, Williams en Teasdale die voortbouwden op Jon's werk en de effecten van mindfulness op terugkerende depressies onderzochten. En tenslotte de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh, wiens werk en leven in het teken staan van mindfulness.